ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

ΣΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ “ΜΕΓΑΛΟ ΣΧΟΛΕΙΟ PLAYMOBIL”

1] Αντικείμενο του Διαγωνισμού. Η ανωνυμη εταιρεία με την επωνυμία «CPW ΕΛΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΑΚΑ ΠΡΩΙΝΟΥ Α.Ε.», με έδρα το Μαρούσι Αττικής (οδός Πατρόκλου, αρ. 4) (περαιτέρω ο «Διοργανωτής»), προκηρύσσει διαγωνισμό (περαιτέρω ο «Διαγωνισμός»), με την ονομασία “ΜΕΓΑΛΟ ΣΧΟΛΕΙΟ PLAYMOBIL” με την υποστήριξη της ανωνυμης εταιρείας με την επωνυμία «McCann Erickson Διαφημιστική Α.Ε.Ε.», με έδρα το Χαλάνδρι, οδός Ύδρας, αρ. 2 (περαιτέρω η «Διαφημιστική»).

2] Δώρα. Ο κάθε νικητής θα λάβει ένα απότα εκατό(100) σετ “ΜΕΓΑΛΟ ΣΧΟΛΕΙΟ” PLAYMOBIL (© 2019 by geobra Brandstätter Stiftung & Co. KG, Zirndorf/ Germany, ® PLAYMOBIL προφέρεται: πλέιμομπιλ www.playmobil.com, licensed by: BAVARIA SONOR LICENSING a division of Bavaria Media GmbH, www.bavaria-media.de) με κωδικό9453 “ΕΞΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΚΤΙΡΙΟ”, περαιτέρω το «Δώρο» ή «Δώρα». Τα Δώρα, είναι επιλογής του Διοργανωτή, είναι προσωπικά και αμεταβίβαστα και δεν ανταλλάσσονται με χρήματα ή άλλα Δώρα. Επισημαίνεται ότι το Δώρο απαιτεί συναρμολόγηση και ότι είναι ακατάλληλο για παιδιά κάτω των 3 ετών, καθώς περιέχει μία μικρή μπάλα και μικρά κομμάτια που μπορεί να καταποθούν. Επιπλέον, το Δώρο περιέχει ένα ρολόι-ξυπνητήρι, το οποίο λειτουργεί με μπαταρίες, οι οποίες δεν περιλαμβάνονται στο Δώρο. Οι νικητές του Διαγωνισμού θα πρέπει να ακολουθήσουν προσεκτικά τον τρόπο χρήσης της συσκευής και των μπαταριων, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο σχετικόφυλλάδιο που βρίσκεται μέσα στο κουτί. Τέλος συνίσταται στους νικητές του Διαγωνισμού να φυλάξουν το κουτί του παιχνιδιού και το φυλλάδιο των οδηγιων που εσωκλείεται σε αυτό. Σε κάθε περίπτωση το Δώρο θα πρέπει να χρησιμοποιηθεί σύμφωνα με τις υποδείξεις του κατασκευαστή. Ο Διαγωνισμός δε χορηγείται και δε διεξάγεται απότη Βavaria Media GmbH.

3] Δικαίωμα Συμμετοχής. Στον Διαγωνισμόέχουν δικαίωμα συμμετοχής όλοι οι μόνιμοι κάτοικοι Ελλάδος και Κύπρου άνω των 18 ετών. Εξαιρούνται της συμμετοχής οι υπάλληλοι των εταιρειων «CPW ΕΛΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΑΚΑ ΠΡωΙΝΟΥ Α.Ε.», «ΝESTLE ΕΛΛΑΣ Α.Ε.» (αμφότερες μέλη του ομίλου Nestle) και «McCann Erickson – Διαφημιστική Α.Ε.Ε.», καθώς και οι συγγενείς αυτων πρωτου βαθμού και οι σύζυγοί τους.

4] Τρόπος Συμμετοχής.. O Διαγωνισμός θα διενεργηθεί δια της υποβολής κωδικού στο διαδικτυακό τόπο www.cerealspromo.gr (περαιτέρω ο «Διαδικτυακός Τόπος»). Στο εσωτερικό τμήμα κάθε συσκευασίας των προϊόντων δημητριακών NESQUIK® 375g, NESQUIK EXTRA CHOCO WAVES® 375g και NESQUIK® DUO 325g που φέρει τη σήμανση του διαγωνισμού «ΜΕΓΑΛΟ ΣΧΟΛΕΙΟ PLAYMOBIL» θα υπάρχει τυπωμένος ένας (1) μοναδικός κωδικός. Ο συμμετέχων συμπληρώνει τον κωδικό αυτό στα ειδικά διαμορφωμένα πλαίσια στον Διαδικτυακό Τόπο, μαζί με το ονοματεπωνυμό του και τον αριθμό κινητού τηλεφώνου του, ώστε να λάβει μέρος στην κλήρωση για να κερδίσει ένα από τα εκατό(100) Δώρα. Με την υποβολή των στοιχείων του και του κωδικού, ο συμμετέχων οφείλει να αποδεχθεί τους όρους του Διαγωνισμού και τη Δήλωση Ιδιωτικότητας του Διοργανωτή, επιλέγοντας το αντίστοιχο κουτάκι αποδοχής, προκειμένου η συμμετοχή του να θεωρηθεί έγκυρη.

Κάθε κωδικός είναι μοναδικός και μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο μία φορά. Ο κάθε κωδικός αντιστοιχεί σε μία μόνο συμμετοχή. Κάθε συμμετέχων έχει δικαίωμα πολλαπλών συμμετοχών με διαφορετικούς κωδικούς, δεν έχει όμως το δικαίωμα λήψης περισσότερων του ενός Δώρων. Ο έλεγχος των πολλαπλών συμμετοχών διενεργείται με ταύτιση των στοιχείων επικοινωνίας των συμμετεχόντων, κατά συνέπεια σε περίπτωση που τα στοιχεία αυτά ταυτίζονται σε περισσότερα του ενός Δώρων, ο τυχερός θα λαμβάνει μόνο το πρωτο Δώρο για το οποίο έχει κληρωθεί.

Για τη συμμετοχή στον Διαγωνισμόδεν απαιτείται αγορά προϊόντος, δεδομένου ότι όποιος το επιθυμεί μπορεί να παραλάβει άπαξ με την επίδειξη της αστυνομικής του ταυτότητας έναν κωδικό συμμετοχής από τα γραφεία της Διαφημιστικής (McCann Erickson – Διαφημιστική Α.Ε.Ε., ύδρας 2 & Λ. Κηφισίας 280, 15232 Χαλάνδρι, τηλ. 2108171100) ή του Διοργανωτή (CPW ΕΛΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΑΚΑ ΠΡΩΙΝΟΥ Α.Ε., οδός Πατρόκλου αρ. 4, τηλ. 2106844824) από Δευτέρα έως Παρασκευή ωρα 10:00 π.μ. – 17:00 μ.μ. Οι συμμετέχοντες που δεν κατοικούν στο νομό Αττικής και οι κάτοικοι Κύπρου μπορούν να παραλάβουν από έναν κωδικό συμμετοχής ο καθένας ταχυδρομικώς, εφόσον στείλουν σχετικό αίτημα με τα πλήρη στοιχεία τους (όνομα, διεύθυνση, κινητό τηλέφωνο) ταχυδρομικώς στη Διαφημιστική ή στον Διοργανωτή με την ένδειξη «Για το Διαγωνισμό: “ΜΕΓΑΛΟ ΣΧΟΛΕΙΟ PLAYMOBIL”.

5] Διάρκεια. Ο Διαγωνισμός θα έχει διάρκεια απότις 15/03/2019 ωρα 09:00 π.μ. έως και τις 25/06/2019 ωρα 12:00 μ.μ.. όλες οι έγκυρες συμμετοχές θα λάβουν μέρος στη μια και μοναδική κλήρωση που θα πραγματοποιηθεί στις 28/06/2019 ωρα 11:00 π.μ., εφόσον ο συμμετέχων έχει καταχωρήσει τον κωδικό του, με τον προαναφερόμενο τρόπο, μέχρι τις 25/06/2019 ωρα 12:00 μ.μ.

6] Τρόπος Ανάδειξης νικητών Διαγωνισμού. Από την ανωτέρω κλήρωση, η οποία θα πραγματοποιηθεί στα γραφεία της Διαφημιστικής, παρουσία της συμβολαιογράφου Αθανασίας-Αντωνίας Δαβίλα-Μανδρέκα ή του νόμιμου αναπληρωτή της, εκπροσωπου του Διοργανωτή και εργαζομένου της Διαφημιστικής, θα αναδειχθούν εκατό(100) συνολικά νικητές και εκατό(100) αντίστοιχα επιλαχόντες.

ως «έγκυρη συμμετοχή», κατά τα ανωτέρω, νοείται οποιαδήποτε συμμετοχή στο Διαγωνισμόγια την οποία ισχύουν αθροιστικά τα κατωτέρω: (α) έχει υποβληθεί σύμφωνα με τη διαδικασία που περιγράφεται στο άρθρο 3 ανωτέρω και σύμφωνα με όλους τους παρόντες όρους, (β) δεν αποτελεί, κατά την κρίση του Διοργανωτή, αυτή καθ’ εαυτή η συμμετοχή, προϊόν παράνομης τεχνικής επιρροής στα συστήματα του Διοργανωτή ή εν γένει απάτης ή αθέμιτης παρεμβολής του συμμετέχοντα ή τρίτου και (γ) έχει υποβληθεί και έχει καταχωρηθεί στα συστήματα του Διοργανωτή, εντός του χρονικού διαστήματος από την έναρξη μέχρι τη λήξη του Διαγωνισμού. Ειδικότερα, προβλέπεται ότι αν διαπιστωθεί ότι οποιοσδήποτε συμμετέχων στο Διαγωνισμό παραβιάζει ή υπάρχουν βάσιμες υπόνοιες ή και απλές ενδείξεις ότι επιχειρεί να παραβιάσει το δίκτυο, σύστημα ή λογισμικό του Διοργανωτή με αντικανονικές ενέργειες, ρητά συμπεριλαμβανομένης και της περίπτωσης εισαγωγής μη υπαρκτων κωδικων, η συμμετοχή του στο Διαγωνισμό ακυρώνεται πάραυτα και ο Διοργανωτής διατηρεί το δικαίωμα να αναφέρει το ζήτημα στις αρμόδιες Αρχές και να διεκδικήσει αποζημίωση από τα αρμόδια Δικαστήρια για κάθε θετική ή αποθετική ζημία που τυχόν έχει υποστεί από τις παραπάνω ενέργειες. Οι συμμετέχοντες φέρουν αποκλειστικά την ευθύνη για την πλήρη και ορθή συμπλήρωση και υποβολή των στοιχείων τους. Ο Διοργανωτής δεν φέρει ουδεμία ευθύνη για δηλωσεις συμμετοχής που απωλέσθησαν ή έφεραν λανθασμένα ή ελλιπή στοιχεία. Οι εγγραφές που δεν συμφωνούν με τους παρόντες όρους θα τεθούν εκτός κληρώσεως.

7] Ευθύνη Διοργανωτή. Ο Διοργανωτής δεν ευθύνεται για οποιοδήποτε πραγματικό ελάττωμα του Δώρου, για το οποίο ο νικητής θα πρέπει να απευθυνθεί στο Τμήμα Εξυπηρέτησης Καταναλωτών της Playmobil Hellas στο τηλέφωνο 210-8000018, η δε υποχρέωσή του εξαντλείται στην παραγγελία και την καταβολή του τιμήματος για την αγορά των Δώρων. Επισημαίνεται ότι σε περίπτωση ελαττωματικού προϊόντος, δεν θα γίνεται επιστροφή χρημάτων.

Επίσης, ο Διοργανωτής δε θα ευθύνεται στην περίπτωση που, για οποιοδήποτε τεχνικό λόγο, είναι προσωρινώς αδύνατη η λήψη και καταχώρηση συμμετοχής οποιουδήποτε συμμετέχοντα από το σύστημα καταχώρησης συμμετοχών στο Διαγωνισμό.

Σε κάθε περίπτωση η ευθύνη του Διοργανωτή θα περιορίζεται σε πράξεις ή παραλήψεις του από δόλο ή βαρεία αμέλεια και σε καμία περίπτωση δε θα εκτείνεται σε τυχηρά γεγονότα ή γεγονότα ανωτέρας βίας. Ο Διοργανωτής θεωρεί ότι κάθε συμμετέχων είναι κάτοχος ή έχει εξασφαλίσει τη ρητή συναίνεση ή εξουσιοδότηση του κατόχου του αριθμού κινητού τηλεφωνου, με το οποίο έλαβε μέρος στον Διαγωνισμό.

8] Ενημέρωση για την κατακύρωση – Παραλαβή των Δώρων.

Οι τυχεροί θα ενημερώνονται τηλεφωνικά από την Διαφημιστική εντός τριων (3) εργάσιμων ημερών από την διενέργεια της κλήρωσης, σχετικά με την ανακήρυξή τους ως τυχερών. Αυθημερόν από την διενέργεια της κλήρωσης, τα ονόματα των εκατό(100) τυχερών των Δώρων και των εκατό(100) επιλαχόντων θα αναρτώνται στον Διαδικτυακό Τόπο όπου θα παραμείνουν για τριάντα (30) ημέρες. Οι νικητές του Διαγωνισμού μπορούν να επικοινωνήσουν με τον Διοργανωτή αναφορικά με την παραλαβή των Δώρων τους στα στοιχεία επικοινωνίας που αναφέρονται στον όρο 13 κατωτέρω.

Σε περίπτωση που δεν καταστεί δυνατή η επικοινωνία του Διοργανωτή με οποιοδήποτε τυχερό του Διαγωνισμού, εντός χρονικού διαστήματος πέντε (5) εργάσιμων ημερών από την διενέργεια της κλήρωσης, παρά την ανάρτηση των ονομάτων των τυχερών στο Διαδικτυακό Τόπο, για οποιοδήποτε λόγο (συμπεριλαμβανομένων και των τυχερών και της ανωτέρας βίας), ή σε περίπτωση που σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο κριθεί ότι η συμμετοχή του δεν ήταν έγκυρη, το πρόσωπο αυτό χάνει οριστικά το δικαίωμά του επί του σχετικού Δώρου, το οποίο γεννάται στον επιλαχόντα κατά σειρά ανάδειξης.

Εάν κατόπιν της παραπάνω διαδικασίας δεν καταστεί δυνατή ούτε η επικοινωνία με τον επιλαχόντα, εντός χρονικού διαστήματος πέντε (5) εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία γέννησης του δικαιωματος επί του Δώρου, σύμφωνα με τα οριζόμενα ανωτέρω, ή εάν κριθεί ότι η συμμετοχή του είναι άκυρη, τότε ο Διοργανωτής δικαιούται να διαθέσει το Δώρο κατά την απόλυτη κρίση του.

Κατά την τηλεφωνική επικοινωνία με τους νικητές, ο Διοργανωτής θα συλλέξει τα ελάχιστα αναγκαία για την απόδοση του Δώρου προσωπικά δεδομένα των νικητών και συγκεκριμένα το ονοματεπώνυμο, την ταχυδρομική διεύθυνση στην οποία επιθυμούν να αποσταλεί το Δώρο και τηλέφωνο επικοινωνίας για την παράδοση του Δώρου (σταθερό ή κινητό).

Οι νικητές του Διαγωνισμού θα παραλάβουν τα Δώρα τους με courier με έξοδα του Διοργανωτή στη διεύθυνση που θα υποδείξουν κατά την ως άνω επικοινωνία με τον Διοργανωτή ή/και τη Διαφημιστική, σύμφωνα με τα ανωτέρω. Τα Δώρα θα αποσταλούν, εντός τριάντα (30) ημερολογιακων ημερών, στους νικητές του Διαγωνισμού, από την ημερομηνία γνωστοποίησης της ταχυδρομικής τους διεύθυνσης, μετά από συνεννόηση με τον τυχερό ως προς την ακριβή ημέρα παραλαβής του Δώρου. Κατά την παραλαβή του Δώρου του, ο νικητής/νικήτρια υποχρεούται να συμπληρωσει και υπογράψει την Δήλωση Αποδοχής Δώρου (περαιτέρω η «Δήλωση Αποδοχής Δώρου»), επιδεικνύοντας την αστυνομική ταυτότητά του ή διαβατήριο εν ισχύ.

9] Άρνηση αποδοχής των Δώρων.

Σε περίπτωση που οποιοσδήποτε τυχερός του Διαγωνισμού δεν επιθυμεί να αποδεχθεί το Δώρο του ή αρνηθεί να υπογράψει βεβαίωση Δήλωση Αποδοχής αυτού, το πρόσωπο αυτό χάνει οριστικά το δικαίωμά του επί του Δώρου, το οποίο γεννάται στον επόμενο κατά τη σειρά ανάδειξής του στο Διαγωνισμόεπιλαχόντα, ως ανωτέρω κ.ο.κ.

10] Ακύρωση Διαγωνισμού / Τροποποίηση Όρων / Ευθύνη

Ο Διοργανωτής διατηρεί το δικαίωμα, μονομερώς και κατά την κρίση του, να τροποποιήσει, ανακαλέσει, παρατείνει ή μειωσει τη διάρκεια του Διαγωνισμού, να αλλάξει τα προσφερόμενα Δώρα, καθώς και να μεταβάλλει τους παρόντες όρους ή /και να ματαιώσει το Διαγωνισμό, με ανακοίνωση στον Διαδικτυακό Τόπο. Στις περιπτώσεις αυτές ο Διοργανωτής ουδεμία ευθύνη φέρει έναντι των συμμετεχόντων ή/και οποιουδήποτε τρίτου. Σε περίπτωση που τυχόν ματαιωθεί ο Διαγωνισμός, οι συμμετέχοντες δεν αποκτούν οποιοδήποτε δικαίωμα κατά του Διοργανωτή, ούτε νομιμοποιούνται ή δικαιούνται να ζητήσουν τη συνέχισή του ή οποιαδήποτε αποζημίωση. Σε καμία περίπτωση δεν ευθύνεται ο Διοργανωτής για τυχόν άμεσες ή έμμεσες ζημίες, δαπάνες και έξοδα που μπορεί να προκύψουν από τυχόν διακοπή, δυσλειτουργία, καθυστέρηση, συμμετοχή ή οποιαδήποτε άλλη αιτία σχετικά με τον Διαγωνισμό ή την ακύρωσή του.

11] Προσωπικά Δεδομένα.

Ο Διοργανωτής ενεργεί ως Υπεύθυνος επεξεργασίας και σε συνεργασία με τη Διαφημιστική, η οποία λειτουργεί ως εκτελών την επεξεργασία, θα επεξεργασθεί προσωπικά δεδομένα των συμμετεχόντων στο Διαγωνισμό, κατά την έννοια του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία Δεδομένων 2016/679 και της κείμενης νομοθεσίας, με αποκλειστικό σκοπό τη διεξαγωγή του Διαγωνισμού, την ανάδειξη των νικητών αυτού και την απόδοση των Δώρων σε αυτούς. Για την απόδοση των Δώρων, τα Προσωπικά Δεδομένα των νικητών θα διαβιβασθούν σε εταιρία courier, η οποία θα τα διατηρήσει σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία. Εννοείται ότι μετά την απόδοση των Δώρων, οποιαδήποτε δεδομένα, προσωπικά ή μη των συμμετεχόντων ή/και των νικητών του Διαγωνισμού θα καταστρέφονται, το αργότερο εντός 6 μηνων από την ολοκλήρωση του Διαγωνισμού. Αν οι συμμετέχοντες ή/και οι νικητές επιλέξουν να μην παράσχουν τα Προσωπικά Δεδομένα που θα τους ζητηθούν, το γεγονός αυτό θα επηρεάσει τη δυνατότητα συμμετοχής τους στο Διαγωνισμό και την απόδοση των Δώρων. Σχετικά με τα Προσωπικά Δεδομένα των συμμετεχόντων και των νικητών και τα δικαιωματα που παρέχει η κείμενη νομοθεσία, οι συμμετέχοντες και οι νικητές μπορούν να επικοινωνήσουν με τον Διοργανωτή στο τηλέφωνο: 210 6844824 ή στην διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου data.protection@gr.nestle.com, ειδικότερα δε μπορούν (i) να ζητήσουν πρόσβαση σε αυτά (ήτοι να μάθουν τι είδους δεδομένα διαθέτει ο Διοργανωτής για αυτούς και να λάβουν σχετικό αντίγραφο), (ii) να ζητήσουν την διόρθωσή τους (iii) να ζητήσουν τη διαγραφή των δεδομένων τους (iv) να ενημερωθούν σχετικά με την επεξεργασία των Προσωπικων Δεδομένων τους (v) να ζητήσουν τον περιορισμό της επεξεργασίας και (vi) να ανακαλέσουν την συγκατάθεσή τους ανά πάσα στιγμή. Αν υπάρχει οποιαδήποτε ανησυχία στους συμμετέχοντες ή στους νικητές του Διαγωνισμού σχετικά με πιθανή παρέμβαση στην ιδιωτική τους ζωή ή κακή χρήση των Προσωπικων Δεδομένων τους εκ μέρους του Διοργανωτή, μπορούν να υποβάλουν καταγγελία, στην διεύθυνση data.protection@gr.nestle.com. Ο Διοργανωτής ευελπιστεί ότι μπορεί να επιλύσει οποιαδήποτε απορία σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο επεξεργάζεται Προσωπικά Δεδομένα. ωστόσο, αν υπάρχουν ανεπίλυτα ζητήματα, οι συμμετέχοντες και οι νικητές μπορούν να προσφύγουν στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα. Αναλυτικές πληροφορίες για την αρμοδιότητα της Αρχής και τον τρόπο υποβολής καταγγελίας υπάρχουν στην ιστοσελίδα της (www.dpa.grwww.dpa.gr - Τα δικαιωματά μου - Υποβολή καταγγελίας).

12] Δημοσιότητα.

Οι όροι του Διαγωνισμού έχουν κατατεθεί στη Συμβολαιογράφο Αθηνών Αθανασία-Αντωνία Δαβίλα-Μανδρέκα, οδός Χαριλάου Τρικούπη αρ. 14 και έχουν αναρτηθεί στο Διαδικτυακό Τόπο. Οποιοσδήποτε συμμετέχων στο Διαγωνισμό ή τρίτος δικαιούται με έξοδά του να λαμβάνει ακριβές αντίγραφο των παρόντων όρων, όπως αυτοί έχουν κατατεθεί στην ανωτέρω Συμβολαιογράφο.

13] Πληροφορίες – Παράπονα.

Για οποιαδήποτε πληροφορία ή παράπονο σχετικά με το Διαγωνισμό οποιοσδήποτε συμμετέχων ή τρίτος μπορεί να καλεί στο τηλέφωνο: 8001168068 (από σταθερό χωρίς χρέωση) και 2106844824 (από σταθερό ή κινητό με χρέωση), από Δευτέρα έως Παρασκευή (εξαιρουμένων αργιων) και ωρα 09:00 π.μ. έως 16:00 μ.μ. ή να αποστείλει σχετικό μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου nestle.consumers@gr.nestle.com .

14] Αποδοχή όρων –δικαιοδοσία –εφαρμοστέο δίκαιο.

Η συμμετοχή στον Διαγωνισμό και η ενδεχόμενη απόδοση Δώρων στο πλαίσιο αυτού, προϋποθέτει και συνεπάγεται την ανεπιφύλακτη αποδοχή του συνόλου των παρόντων όρων, ακόμη και εάν τροποποιηθούν μελλοντικώς, ως ανωτέρω προσδιορίζεται. Για οποιαδήποτε διαφορά τυχόν ανακύψει σχετικά με τον Διαγωνισμό και την εφαρμογή των παρόντων όρων, αρμόδια ορίζονται αποκλειστικά τα Δικαστήρια των Αθηνών και εφαρμοστέο δίκαιο το Ελληνικό.

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Από σταθερό: 800 11 68068 (χωρίς χρέωση)

Από Κινητό: 210 68 44 824 (αστική χρέωση)

E-mail: nestle.consumers@gr.nestle.com

Τμήμα εξυπηρέτησης καταναλωτών Nestlé

Πατρόκλου 4, 151 25 Μαρούσι, Αθήνα