ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

ΣΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ “GLOBBER SCOOTERS

1] Αντικείμενο του Διαγωνισμού. Η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «CPW ΕΛΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΑΚΑ ΠΡΩΙΝΟΥ Α.Ε.», με έδρα το Μαρούσι Αττικής (οδός Πατρόκλου, αρ. 4) και η ανώνυμη εταιρία με την επωνυμία «ΝESTLE ΕΛΛΑΣ Α.Ε.», με έδρα το Μαρούσι Αττικής (οδός Πατρόκλου, αρ. 4) (περαιτέρω οι «Διοργανωτές»), προκηρύσσουν διαγωνισμό (περαιτέρω ο «Διαγωνισμός»), με την ονομασία GLOBBER SCOOTERSμε την υποστήριξη της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «McCann Erickson Διαφημιστική Α.Ε.Ε.» με έδρα το Χαλάνδρι Αττικής, Ύδρας 2 & Λ. Κηφισίας 280 (περαιτέρω η «Διαφημιστική»).

2] Δικαίωμα Συμμετοχής. Στον Διαγωνισμό έχουν δικαίωμα συμμετοχής όλοι οι μόνιμοι κάτοικοι Ελλάδος και Κύπρου άνω των 18 ετών. Εξαιρούνται της συμμετοχής οι υπάλληλοι των εταιρειών «CPW ΕΛΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΑΚΑ ΠΡΩΙΝΟΥ Α.Ε.», «ΝESTLE ΕΛΛΑΣ Α.Ε.» (αμφότερες μέλη του ομίλου Nestle) και «McCann Erickson – Διαφημιστική Α.Ε.Ε.», καθώς και οι συγγενείς αυτών πρώτου βαθμού και οι σύζυγοί τους.

3] Τρόπος Συμμετοχής. Κάθε ειδική συσκευασία των προϊόντων δημητριακών: NESQUIK® 375g, NESQUIK® EXTRA CHOCO WAVES 375g, NESQUIK® DUO 325g, COOKIE CRISP® 375g, COOKIE CRISP® CHOCO TOASTS 350g και HONEY CHEERIOS® 375g, καθώς επίσης και κάθε ειδική συσκευασία των προϊόντων στιγμιαίων ροφημάτων κακάο: NESQUIK® 400g και NESQUIK® 500g περιέχει ένα μοναδικό κωδικό. Ο συμμετέχων συμπληρώνει τον κωδικό αυτό στα ειδικά διαμορφωμένα πλαίσια στην ιστοσελίδα www.cerealspromo.gr, μαζί με το ονοματεπώνυμό του και τον αριθμό κινητού τηλεφώνου του. Κατόπιν επιλέγει το μέγεθος και το σχέδιο πατινιού στην κλήρωση του οποίου προτιμά να συμπεριληφθεί ανάμεσα στα διαθέσιμα μεγέθη και σχέδια πατινιών, δηλ. ανάμεσα στα: (α) GLOBBER PRIMO FANTASY LIGHT – RACING RED και θα συνοδεύεται από το κράνος GLOBBER HELMET JUNIOR - RED, (β) GLOBBER PRIMO FANTASY LIGHT – SMALL FLOWERS NEON PINK και θα συνοδεύεται από το κράνος GLOBBER HELMET JUNIOR - NEON PINK, και (γ) GLOBBER FLOW 125 ( NEW 33 TBAR ) - BLACK – RED και θα συνοδεύεται από το κράνος GLOBBER HELMET JUNIOR – RED (περαιτέρω το «Δώρο» ή «Δώρα»).

Κάθε κωδικός είναι μοναδικός και μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο μία φορά. Ο κάθε κωδικός αντιστοιχεί σε μία μόνο συμμετοχή. Κάθε συμμετέχων έχει δικαίωμα πολλαπλών συμμετοχών με διαφορετικούς κωδικούς, δεν έχει όμως το δικαίωμα λήψης περισσότερων του ενός Δώρων. Ο έλεγχος των πολλαπλών συμμετοχών διενεργείται με ταύτιση των στοιχείων επικοινωνίας των συμμετεχόντων, κατά συνέπεια σε περίπτωση που τα στοιχεία αυτά ταυτίζονται σε περισσότερα του ενός Δώρων, ο τυχερός θα λαμβάνει μόνο το πρώτο Δώρο για το οποίο έχει κληρωθεί.

Για τη συμμετοχή στον Διαγωνισμό δεν απαιτείται αγορά προϊόντος, δεδομένου ότι όποιος το επιθυμεί μπορεί να παραλάβει άπαξ με την επίδειξη της αστυνομικής του ταυτότητας έναν κωδικό συμμετοχής από τα γραφεία της Διαφημιστικής (McCann Erickson – Διαφημιστική Α.Ε.Ε., Ύδρας 2 & Λ. Κηφισίας 280, 15232 Χαλάνδρι, τηλ. 2108171100) ή των Διοργανωτών (CPW ΕΛΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΑΚΑ ΠΡΩΙΝΟΥ Α.Ε. και ΝESTLE ΕΛΛΑΣ Α.Ε οδός Πατρόκλου αρ. 4, τηλ. 2106844824) από Δευτέρα έως Παρασκευή 10:00 – 17:00. Οι συμμετέχοντες που δεν κατοικούν στο νομό Αττικής και οι κάτοικοι Κύπρου μπορούν να παραλάβουν από έναν κωδικό συμμετοχής ο καθένας ταχυδρομικώς, εφόσον στείλουν σχετικό αίτημα με τα πλήρη στοιχεία τους (όνομα, διεύθυνση, κινητό τηλέφωνο) ταχυδρομικώς στη Διαφημιστική ή στους Διοργανωτές με την ένδειξη «Για το Διαγωνισμό: GLOBBER SCOOTERS».

4] Διάρκεια. Ο Διαγωνισμός θα έχει διάρκεια από τις 15/01/2019 (09:00 π.μ.) έως και τις 30/04/2019 (12:00 μμ). Όλες οι έγκυρες συμμετοχές θα λάβουν μέρος στις έξι (6) διαδοχικές κληρώσεις (τρεις κληρώσεις για τους νικητές και τρεις κληρώσεις για τους αντίστοιχους επιλαχόντες) που θα πραγματοποιηθούν την 02/05/2019 (11:00 π.μ.), εφόσον ο συμμετέχων έχει καταχωρήσει τον κωδικό του, με τον προαναφερόμενο τρόπο, μέχρι τις 12:00 μμ. της 30/04/2019.

5] Τρόπος Ανάδειξης Νικητών Διαγωνισμού. Θα αναδειχθούν εκατό είκοσι (120) συνολικά νικητές και εκατό είκοσι (120) αντίστοιχα επιλαχόντες σε έξι (6) διαδοχικές ηλεκτρονικές κληρώσεις (τρεις κληρώσεις για τους νικητές και τρεις κληρώσεις για τους αντίστοιχους επιλαχόντες), οι οποίες θα πραγματοποιηθούν την 02/05/2019 στις 11:00 π.μ.. Κανένας συμμετέχων δε δικαιούται άνω του ενός Δώρου.

Η πρώτη (1η) κλήρωση θα πραγματοποιηθεί ανάμεσα στις έγκυρες συμμετοχές όσων έχουν επιλέξει το πατίνι GLOBBER PRIMO FANTASY LIGHT – RACING RED, με την οποία θα ανακηρυχθούν 30 νικητές. Οι νικητές που θα αναδειχθούν από την πρώτη (1η) κλήρωση θα αποκλειστούν από τις υπόλοιπες δύο (2) κληρώσεις.

Η δεύτερη (2η) κλήρωση θα πραγματοποιηθεί ανάμεσα σε όσους συμμετέχοντες έχουν επιλέξει το πατίνι GLOBBER PRIMO FANTASY LIGHT – SMALL FLOWERS NEON PINK , με την οποία θα ανακηρυχθούν 30 νικητές. Οι νικητές που θα αναδειχθούν από την δεύτερη (2η) κλήρωση θα αποκλειστούν από την τρίτη (3η) κλήρωση.

Η τρίτη (3η) κλήρωση ανάμεσα σε όσους συμμετέχοντες έχουν επιλέξει το GLOBBER FLOW 125 ( NEW 33 TBAR ) - BLACK – RED με την οποία θα ανακηρυχθούν 60 νικητές.

Αφού αναδειχθούν οι νικητές των τριών κληρώσεων θα πραγματοποιηθούν αντίστοιχες κληρώσεις για την ανάδειξη των επιλαχόντων κάθε κλήρωσης όπως αυτές περιγράφονται ανωτέρω. Ο αριθμός των επιλαχόντων που θα αναδειχθεί για κάθε κλήρωση θα είναι ίσος με τον αριθμό των νικητών αυτής: 1 η κλήρωση – τριάντα (30) επιλαχόντες, 2η κλήρωση – τριάντα (30) επιλαχόντες και 3η κλήρωση – εξήντα (60) επιλαχόντες.

Οι παραπάνω έξι (6) διαδοχικές κληρώσεις θα πραγματοποιηθούν στα γραφεία της Διαφημιστικής, παρουσία της συμβολαιογράφου Αθανασίας-Αντωνίας Δαβίλα-Μανδρέκα ή του νόμιμου αναπληρωτή της, εκπροσώπου των Διοργανωτών και εργαζομένου της Διαφημιστικής.

Ως «έγκυρη συμμετοχή» κατά τα ανωτέρω, νοείται οποιαδήποτε συμμετοχή στο Διαγωνισμό για την οποία ισχύουν αθροιστικά τα κατωτέρω: (α) έχει υποβληθεί σύμφωνα με τη διαδικασία που περιγράφεται στο άρθρο 3 ανωτέρω και σύμφωνα με όλους τους παρόντες Όρους, (β) δεν αποτελεί, κατά την κρίση των Διοργανωτών, αυτή καθ’ εαυτή η συμμετοχή, προϊόν παράνομης τεχνικής επιρροής στα συστήματα των Διοργανωτών ή εν γένει απάτης ή αθέμιτης παρεμβολής του συμμετέχοντα ή τρίτου και (γ) έχει υποβληθεί και έχει καταχωρηθεί στα συστήματα των Διοργανωτών, εντός του χρονικού διαστήματος από την Έναρξη του Διαγωνισμού μέχρι τη Λήξη του Διαγωνισμού. Ειδικότερα, προβλέπεται ότι αν διαπιστωθεί ότι οποιοσδήποτε συμμετέχων στο Διαγωνισμό παραβιάζει ή υπάρχουν βάσιμες υπόνοιες ή και απλές ενδείξεις ότι επιχειρεί να παραβιάσει το δίκτυο, σύστημα ή λογισμικό των Διοργανωτών με αντικανονικές ενέργειες, ρητά συμπεριλαμβανομένης και της περίπτωσης εισαγωγής μη υπαρκτών κωδικών, η συμμετοχή του στο Διαγωνισμό ακυρώνεται πάραυτα και οι Διοργανωτές διατηρούν το δικαίωμα να αναφέρουν το ζήτημα στις αρμόδιες Αρχές και να διεκδικήσουν αποζημίωση από τα αρμόδια Δικαστήρια για κάθε θετική ή αποθετική ζημία που τυχόν έχουν υποστεί από τις παραπάνω ενέργειες.

Οι συμμετέχοντες φέρουν αποκλειστικά την ευθύνη για την πλήρη και ορθή συμπλήρωση και υποβολή των στοιχείων τους. Οι Διοργανωτές δεν φέρουν ουδεμία ευθύνη για δηλώσεις συμμετοχής που απωλέσθησαν ή έφεραν λανθασμένα ή ελλιπή στοιχεία. Οι εγγραφές που δεν συμφωνούν με τους παρόντες Όρους θα τεθούν εκτός κληρώσεως.

6] Δώρα. Τα Δώρα όπως περιγράφονται στον όρο 3 του παρόντος είναι επιλογής των Διοργανωτών, είναι προσωπικά και αμεταβίβαστα και δεν ανταλλάσσονται με χρήματα ή άλλα δώρα.

7] Ευθύνη Διοργανωτών. Οι Διοργανωτές δεν ευθύνονται για οποιοδήποτε πραγματικό ελάττωμα του Δώρου για το οποίο ο νικητής θα πρέπει να απευθυνθεί στην κατασκευάστρια εταιρία, η δε υποχρέωσή τους εξαντλείται στην παραγγελία και την καταβολή του τιμήματος για την αγορά των Δώρων. Επίσης οι Διοργανωτές δε θα ευθύνονται στην περίπτωση που για οποιοδήποτε τεχνικό λόγο είναι προσωρινώς αδύνατη η λήψη και καταχώρηση συμμετοχής οποιουδήποτε συμμετέχοντα από το σύστημα καταχώρησης συμμετοχών στο Διαγωνισμό.

Οι Διοργανωτές θεωρούν ότι κάθε συμμετέχων είναι κάτοχος ή έχει εξασφαλίσει τη ρητή συναίνεση ή εξουσιοδότηση του κατόχου του αριθμού κινητού τηλεφώνου, με το οποίο έλαβε μέρος στον Διαγωνισμό.

Σε κάθε περίπτωση η ευθύνη των Διοργανωτών θα περιορίζεται σε πράξεις ή παραλήψεις τους από δόλο ή βαρεία αμέλεια και σε καμία περίπτωση δε θα εκτείνεται σε τυχηρά γεγονότα ή γεγονότα ανωτέρας βίας.

8] Ενημέρωση για την κατακύρωση – Παραλαβή των Δώρων.

Οι τυχεροί θα ενημερώνονται τηλεφωνικά από την Διαφημιστική εντός τριών (3) εργάσιμων ημερών από την διενέργεια της κλήρωσης, σχετικά με την ανακήρυξή τους ως τυχερών.

Μετά την επιβεβαίωση των στοιχείων, τα ονόματα των εκατό είκοσι (120) τυχερών των Δώρων θα αναρτώνται στον Διαδικτυακό τόπο www.cerealspromo.gr όπου θα παραμείνουν για τριάντα (30) ημέρες.

Σε περίπτωση που δεν καταστεί δυνατή η επικοινωνία με οποιοδήποτε τυχερό του Διαγωνισμού εντός χρονικού διαστήματος τριών (3) εργάσιμων ημερών από την πρώτη τηλεφωνική απόπειρα, ή σε περίπτωση που οποιοσδήποτε τυχερός του Διαγωνισμού, δεν επικοινώνησε για οποιοδήποτε λόγο (συμπεριλαμβανομένων και των τυχερών και της ανωτέρας βίας) με τους Διοργανωτές εντός του ανωτέρω χρονικού διαστήματος, ή σε περίπτωση που σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο κριθεί ότι η συμμετοχή του δεν ήταν έγκυρη, το πρόσωπο αυτό χάνει οριστικά το δικαίωμά του επί του σχετικού Δώρου, το οποίο γεννάται στον επιλαχόντα που έχει αναδειχθεί από την αντίστοιχη κλήρωση.

Εάν κατόπιν της παραπάνω διαδικασίας δεν καταστεί δυνατή ούτε η επικοινωνία με τον επιλαχόντα ή εάν κριθεί ότι η συμμετοχή του είναι άκυρη, τότε οι Διοργανωτές δικαιούνται να διαθέσουν το Δώρο κατά την απόλυτη κρίση τους.

Οι νικητές του Διαγωνισμού θα παραλάβουν τα Δώρα τους με courier με έξοδα των Διοργανωτών στη διεύθυνση που θα υποδείξουν κατά την ως άνω επικοινωνία με τους Διοργανωτές ή/και τη Διαφημιστική σύμφωνα με τα ανωτέρω. Τα Δώρα θα αποσταλούν εντός τριάντα (30) ημερολογιακών ημερών στους νικητές του Διαγωνισμού από την ημερομηνία γνωστοποίησης της ταχυδρομικής τους διεύθυνσης, μετά από συνεννόηση με τον τυχερό ως προς την ακριβή ημέρα παραλαβής του Δώρου. Κατά την παραλαβή του Δώρου του ο νικητής/νικήτρια υποχρεούται να συμπληρώσει και υπογράψει την Δήλωση Αποδοχής Δώρου (περαιτέρω η «Δήλωση Αποδοχής Δώρου»), επιδεικνύοντας την αστυνομική ταυτότητά του ή διαβατήριο εν ισχύ.

9] Άρνηση αποδοχής των Δώρων.

Σε περίπτωση που οποιοσδήποτε τυχερός του Διαγωνισμού δεν επιθυμεί να αποδεχθεί το Δώρο του ή αρνηθεί να υπογράψει βεβαίωση Δήλωση Αποδοχής αυτού, το πρόσωπο αυτό χάνει οριστικά το δικαίωμά του επί του Δώρου, το οποίο γεννάται στον επόμενο κατά τη σειρά ανάδειξής του στο Διαγωνισμό επιλαχόντα, ως ανωτέρω κ.ο.κ.

10] Ακύρωση Διαγωνισμού / Τροποποίηση Όρων / Ευθύνη

Οι Διοργανωτές διατηρούν το δικαίωμα, μονομερώς, χωρίς προειδοποίηση και κατά την κρίση τους, να τροποποιήσουν, ανακαλέσουν, παρατείνουν ή μειώσουν τη διάρκεια του Διαγωνισμού, να αλλάξουν τα προσφερόμενα δώρα, καθώς και να μεταβάλλουν τους παρόντες όρους ή /και να ματαιώσουν το Διαγωνισμό, με ανακοίνωση στον Διαδικτυακό τόπο www.cerealspromo.gr. Στις περιπτώσεις αυτές οι Διοργανωτές ουδεμία ευθύνη φέρουν έναντι των συμμετεχόντων ή/και οποιουδήποτε τρίτου. Σε περίπτωση που τυχόν ματαιωθεί ο Διαγωνισμός, οι συμμετέχοντες δεν αποκτούν οποιοδήποτε δικαίωμα κατά των Διοργανωτών, ούτε νομιμοποιούνται ή δικαιούνται να ζητήσουν τη συνέχισή του ή οποιαδήποτε αποζημίωση.

Σε καμία περίπτωση δεν ευθύνονται οι Διοργανωτές για τυχόν άμεσες ή έμμεσες ζημίες, δαπάνες και έξοδα που μπορεί να προκύψουν από τυχόν διακοπή, δυσλειτουργία ή καθυστέρηση ή οποιαδήποτε άλλη αιτία σχετικά με τον Διαγωνισμό ή την ακύρωσή του.

11] Προσωπικά Δεδομένα.

Οι Διοργανωτές ενεργούν ως από κοινού Υπεύθυνοι επεξεργασίας και σε συνεργασία με τη Διαφημιστική, η οποία λειτουργεί ως εκτελών την επεξεργασία, θα επεξεργασθούν προσωπικά δεδομένα των συμμετεχόντων στο Διαγωνισμό, κατά την έννοια του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία Δεδομένων 2016/679 και της κείμενης νομοθεσίας, με αποκλειστικό σκοπό τη διεξαγωγή του Διαγωνισμού, την ανάδειξη των νικητών αυτού και την απόδοση των Δώρων σε αυτούς.

Εννοείται ότι μετά την απόδοση των Δώρων, οποιαδήποτε δεδομένα, προσωπικά ή μη των συμμετεχόντων ή/και των νικητών του Διαγωνισμού θα καταστρέφονται, το αργότερο εντός 6 μηνών από την ολοκλήρωση του Διαγωνισμού.

Αν οι συμμετέχοντες ή/ και οι νικητές επιλέξουν να μην παράσχουν τα Προσωπικά Δεδομένα που θα τους ζητηθούν, το γεγονός αυτό θα επηρεάσει τη δυνατότητα συμμετοχής τους στο Διαγωνισμό και την απόδοση των Δώρων.

Σχετικά με τα Προσωπικά Δεδομένα των συμμετεχόντων και των νικητών και τα δικαιώματα που παρέχει η κείμενη νομοθεσία, οι συμμετέχοντες και οι νικητές μπορούν να επικοινωνήσουν με τους Διοργανωτές στο τηλέφωνο: 210 6844824 ή στην διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου data.protection@gr.nestle.com, ειδικότερα δε μπορούν (i) να ζητήσουν πρόσβαση σε αυτά (ήτοι να μάθουν τι είδους δεδομένα διαθέτουν οι Διοργανωτές για αυτούς και να λάβουν σχετικό αντίγραφο), (ii) να ζητήσουν την διόρθωσή τους (iii) να ζητήσουν τη διαγραφή των δεδομένων τους (iv) να ενημερωθούν σχετικά με την επεξεργασία των Προσωπικών Δεδομένων τους επικοινωνώντας με τους Διοργανωτές (v) να ζητήσουν τον περιορισμό της επεξεργασίας και (vi) να ανακαλέσουν την συγκατάθεσή τους ανά πάσα στιγμή.

Αν υπάρχει οποιαδήποτε ανησυχία στους συμμετέχοντες ή στους νικητές του Διαγωνισμού σχετικά με πιθανή παρέμβαση στην ιδιωτική τους ζωή ή κακή χρήση των Προσωπικών Δεδομένων τους εκ μέρους των Διοργανωτών, μπορούν να υποβάλουν καταγγελία, στην διεύθυνση data.protection@gr.nestle.com . Οι Διοργανωτές ευελπιστούν ότι μπορούν να επιλύσουν οποιαδήποτε απορία σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο επεξεργάζονται Προσωπικά Δεδομένα. Ωστόσο, αν υπάρχουν ανεπίλυτα ζητήματα, οι συμμετέχοντες και οι νικητές μπορούν να προσφύγουν στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα. Αναλυτικές πληροφορίες για την αρμοδιότητα της Αρχής και τον τρόπο υποβολής καταγγελίας υπάρχουν στην ιστοσελίδα της (www.dpa.gr - Τα δικαιώματά μου - Υποβολή καταγγελίας).

12] Δημοσιότητα.

Οι όροι του Διαγωνισμού έχουν κατατεθεί στη Συμβολαιογράφο Αθηνών Αθανασία-Αντωνία Δαβίλα-Μανδρέκα, οδός Χαριλάου Τρικούπη αρ. 14 και έχουν αναρτηθεί στο Διαδικτυακό Τόπο www.cerealspromo.gr. Οποιοσδήποτε συμμετέχων στο Διαγωνισμό ή τρίτος δικαιούται με έξοδά του να λαμβάνει ακριβές αντίγραφο των παρόντων όρων, όπως αυτοί έχουν κατατεθεί στην ανωτέρω Συμβολαιογράφο.

13] Πληροφορίες – Παράπονα.

Για οποιαδήποτε πληροφορία ή παράπονο σχετικά με το Διαγωνισμό οποιοσδήποτε συμμετέχων ή τρίτος μπορεί να καλεί στο τηλέφωνο: 8001168068 και 2106844824, από Δευτέρα έως Παρασκευή (εξαιρουμένων αργιών) και από τις 09:00 έως τις 16:00 ή να αποστείλει σχετικό μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου nestle.consumers@gr.nestle.com .

14] Αποδοχή όρων –δικαιοδοσία –εφαρμοστέο δίκαιο.

Η συμμετοχή στον Διαγωνισμό και η ενδεχόμενη απόδοση δώρων στο πλαίσιο αυτού, προϋποθέτει και συνεπάγεται την ανεπιφύλακτη αποδοχή του συνόλου των παρόντων όρων, ακόμη και εάν τροποποιηθούν μελλοντικώς, ως ανωτέρω προσδιορίζεται. Για οποιαδήποτε διαφορά τυχόν ανακύψει σχετικά με τον Διαγωνισμό και την εφαρμογή των παρόντων όρων, αρμόδια ορίζονται αποκλειστικά τα Δικαστήρια των Αθηνών και εφαρμοστέο δίκαιο το Ελληνικό.

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Από σταθερό: 800 11 68068 (χωρίς χρέωση)

Από Κινητό: 210 68 44 824 (αστική χρέωση)

Τμήμα εξυπηρέτησης καταναλωτών Nestlé

Πατρόκλου 4, 151 25 Μαρούσι, Αθήνα