ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

ΣΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ «ΚΥΝΗΓΗΣΕ ΤΑ ΟΝΕΙΡΑ ΣΟΥ ΚΑΙ ΚΕΡΔΙΣΕ ΤΑΞΙΔΙ»

1] Αντικείμενο του Διαγωνισμού. Η η εταιρεία με την επωνυμία «CPW ΕΛΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΑΚΑ ΠΡΩΙΝΟΥ Α.Ε.», με έδρα το Μαρούσι Αττικής (οδός Πατρόκλου, αρ. 4) (περαιτέρω ο «Διοργανωτής»), προκηρύσσει διαγωνισμό (περαιτέρω ο «Διαγωνισμός»), με την ονομασία “ΚΥΝΗΓΗΣΕ ΤΑ ΟΝΕΙΡΑ ΣΟΥ ΚΑΙ ΚΕΡΔΙΣΕ ΤΑΞΙΔΙ” σε συνεργασία με την ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «McCann Erickson Διαφημιστική Α.Ε.Ε.», με έδρα το Χαλάνδρι, οδός ύδρας, αρ. 2 και Λεωφόρος Κηφισίας, αρ. 280 (περαιτέρω η «Διαφημιστική»).

2] Δικαίωμα Συμμετοχής στο Διαγωνισμό Με την επιφύλαξη όσων ορίζονται στον όρο 3 κατωτέρω, δικαίωμα συμμετοχής στο Διαγωνισμό έχουν όσοι είναι άνω των 18 ετών και διαμένουν στην Ελλάδα ή στην Κύπρο.

3] Αποκλεισμός Διαγωνιζομένων Από το Διαγωνισμό αποκλείονται όσοι εμπίπτουν στις ακόλουθες περιπτώσεις: α. οι εργαζόμενοι των εταιριών «CPW ΕΛΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΑΚΑ ΠΡΩΙΝΟΥ Α.Ε.», «ΝESTLE ΕΛΛΑΣ Α.Ε.» (αμφότερες μέλη του ομίλου Nestle) και της Διαφημιστικής, β. τα πρόσωπα συγγένειας α’ βαθμού με τους ανωτέρω υπό (α) εργαζόμενους και οι σύζυγοι των εργαζόμενων αυτών.

4] Διάρκειατου Διαγωνισμού Ως διάρκεια διεξαγωγής του Διαγωνισμού ορίζεται το χρονικό διάστημα από την 15/04/2019, ώρα 00:00 (περαιτέρω η «έναρξη του Διαγωνισμού»), έως και την 15/07/2019, ώρα 14:00 (περαιτέρω η «Λήξη του Διαγωνισμού»). Ο Διοργανωτής διατηρεί το δικαίωμα να παρατείνει ή να μειώσει τη διάρκεια του παρόντος Διαγωνισμού, με πρότερη σχετική ανακοίνωση στον διαδικτυακό τόπο www.cerealspromo.gr (περαιτέρω ο «Διαδικτυακός Τόπος»).

5] Τρόπος Συμμετοχής στο Διαγωνισμό Ο Διαγωνισμός θα διενεργηθεί δια της υποβολής κωδικού στον Διαδικτυακό Τόπο. Όσοι επιθυμούν να συμμετέχουν στο Διαγωνισμό θα πρέπει να ακολουθήσουν την παρακάτω διαδικασία:

Στο εσωτερικό τμήμα κάθε συσκευασίας των προϊόντων FITNESS® 375g, FITNESS® CHOCOLATE 375g, FITNESS® DARK CHOCOLATE 375g , FITNESS® FRUITS 375g, που φέρει τη σήμανση του διαγωνισμού «ΚΥΝΗΓΗΣΕ ΤΑ ΟΝΕΙΡΑ ΣΟΥ ΚΑΙ ΚΕΡΔΙΣΕ ΤΑΞΙΔΙ» θα υπάρχει τυπωμένος ένας (1) μοναδικός 14ψήφιος κωδικός. Ο συμμετέχων συμπληρώνει τον κωδικό αυτό στα ειδικά διαμορφωμένα πλαίσια στο Διαδικτυακό Τόπο , μαζί με το ονοματεπώνυμό του και τον αριθμό του κινητού του τηλεφώνου, και επιλέγει έναν από τους τρεις διαθέσιμους ταξιδιωτικούς προορισμούς στην κλήρωση του οποίου προτιμά να συμπεριληφθεί, δηλ. ανάμεσα στα: (α) Παρίσι, (β) Άμστερνταμ, (γ) Λονδίνο (περαιτέρω το «Δώρο» ή «Δώρα»). Για την ολοκλήρωση της διαδικασίας συμμετοχής οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να αποδεχθούν τους ́ρους του Διαγωνισμού και τη Δήλωση Ιδιωτικότητας του Διοργανωτή, πατώντας το αντίστοιχο κουτάκι αποδοχής, προκειμένου η συμμετοχή τους να θεωρηθεί έγκυρη.

Οι συμμετέχοντες φέρουν την αποκλειστική ευθύνη για την ορθή συμπλήρωση των στοιχείων τους και με την υποβολή της συμμετοχής τους, εγγυώνται ότι τα στοιχεία τους είναι αληθή και ακριβή και ότι είναι κάτοχοι ή έχουν εξασφαλίσει τη ρητή συναίνεση ή εξουσιοδότηση του κατόχου του τηλεφώνου επικοινωνίας, με το οποίο έλαβαν μέρος στον Διαγωνισμό.

Για τη συμμετοχή στον Διαγωνισμό δεν απαιτείται αγορά προϊόντος, δεδομένου ότι όποιος επιθυμεί μπορεί να παραλάβει άπαξ με την επίδειξη της αστυνομικής του ταυτότητας από έναν κωδικό συμμετοχής από τα γραφεία του Διοργανωτή από Δευτέρα έως Παρασκευή, ώρα 10:00– 17:00. Οι συμμετέχοντες που δεν κατοικούν στο νομό Αττικής μπορούν να παραλάβουν από έναν κωδικό συμμετοχής ο καθένας ταχυδρομικώς, εφόσον στείλουν σχετικό αίτημα με τα πλήρη στοιχεία τους (όνομα, επώνυμο, διεύθυνση, κινητό τηλέφωνο) ταχυδρομικώς στον Διοργανωτή με την ένδειξη «Για το Διαγωνισμό: «ΚΥΝΗΓΗΣΕ ΤΑ ΟΝΕΙΡΑ ΣΟΥ ΚΑΙ ΚΕΡΔΙΣΕ ΤΑΞΙΔΙ».

Κάθε κωδικός είναι μοναδικός και μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο μία φορά. Ο κάθε κωδικός αντιστοιχεί σε μία μόνο συμμετοχή. Κάθε συμμετέχων έχει δικαίωμα πολλαπλών συμμετοχών με διαφορετικούς κωδικούς, δεν έχει όμως το δικαίωμα λήψης περισσότερων του ενός Δώρων. Ο έλεγχος των πολλαπλών συμμετοχών διενεργείται με ταύτιση των στοιχείων επικοινωνίας των συμμετεχόντων.

Τα αρχεία τα οποία θα τηρεί ο Διοργανωτής με τα ανωτέρω στοιχεία των συμμετεχόντων θα συνιστούν πλήρη απόδειξη αναφορικά με τη λήψη οποιασδήποτε συμμετοχής στο Διαγωνισμό από το σύστημα του Διοργανωτή και την εγκυρότητα της συμμετοχής αυτής.

6] Δώρα

Τα δώρα του Διαγωνισμού είναι τα εξής:

(α) ένα ταξίδι στο Παρίσι για δύο (2) άτομα, για τις 02 έως 06 Οκτωβρίου 2019, το οποίο περιλαμβάνει τα εξής:
- πτήσεις μετ’ επιστροφής για δύο (2) άτομα από Αθήνα προς Παρίσι (οικονομική θέση) - Ταξιδιωτική ασφάλεια

- Φόρους αεροδρομίων (συμπεριλαμβάνονται στο αεροπορικό εισιτήριο)
- Μεταφορές από το αεροδρόμιο προς το ξενοδοχείο στο Παρίσι και από το ξενοδοχείο στο Παρίσι προς το αεροδρόμιο κατά την επιστροφή.
- Τέσσερις (4) διανυκτερεύσεις σε ξενοδοχείο 4* στο Παρίσι, επιλογής του Διοργανωτή. - Πρωινό στο ξενοδοχείο καθημερινά.
- Δημοτικός φόρος Παρισιού.
- ένα (1) μάθημα γαλλικής κουζίνας την Πέμπτη 3/10/19 στις 17:00 για δυο (2) άτομα (μαζί με άλλους 6) το οποίο θα πραγματοποιηθεί στη αγγλική γλώσσα.
- ένα (1) μάθημα ζαχαροπλαστικής την Παρασκευή 4/10/19 στις 14:00 για δυο (2) άτομα (μαζί με άλλους 6 συμμετέχοντες), το οποίο θα πραγματοποιηθεί στη αγγλική γλώσσα.

(β) ένα ταξίδι στο Άμστερνταμ για δύο (2) άτομα, για τις 04 έως 08 Οκτωβρίου 2019, το οποίο περιλαμβάνει τα εξής:
- πτήσεις μετ’ επιστροφής για δύο (2) άτομα από Αθήνα προς Άμστερνταμ (οικονομική θέση)

- Ταξιδιωτική ασφάλεια
- Φόρους αεροδρομίων (συμπεριλαμβάνονται στο αεροπορικό εισιτήριο)
- Μεταφορές από το αεροδρόμιο προς το ξενοδοχείο στο Άμστερνταμ και από το ξενοδοχείο στο Άμστερνταμ προς το αεροδρόμιο κατά την επιστροφή.
- Τέσσερις (4) διανυκτερεύσεις σε ξενοδοχείο 4* στο Άμστερνταμ, επιλογής του Διοργανωτή.
- Πρωινό στο ξενοδοχείο καθημερινά.
- Δημοτικός φόρος Άμστερνταμ.
- Ολοήμερο μάθημα φωτογραφίας για δύο (2) άτομα στις 05/10/19 στις 10:00 – 16:00 οποίο θα πραγματοποιηθεί στη αγγλική γλώσσα.
- Μια φωτογραφική μηχανή Nikon D3500 AF-P DX 18-55 VR & AF-P DX 70-300 VR Special Kit DSLR.

(γ) ένα ταξίδι στο Λονδίνο για δύο (2) άτομα, για τις 13 έως 17 Σεπτεμβρίου 2019, το οποίο περιλαμβάνει τα εξής:
- πτήσεις μετ’ επιστροφής για δύο (2) άτομα από Αθήνα προς Λονδίνο (οικονομική θέση)

- Ταξιδιωτική ασφάλεια
- Φόρους αεροδρομίων (συμπεριλαμβάνονται στο αεροπορικό εισιτήριο)
- Μεταφορές από το αεροδρόμιο προς το ξενοδοχείο στο Λονδίνο και από το ξενοδοχείο στο Λονδίνο προς το αεροδρόμιο κατά την επιστροφή.
- Τέσσερις (4) διανυκτερεύσεις σε ξενοδοχείο 4* στο Λονδίνο, επιλογής του Διοργανωτή.
- Πρωινό στο ξενοδοχείο καθημερινά.
- Δημοτικός φόρος Λονδίνου.
- Είσοδος για δύο (2) άτομα στο LONDON FASHION WEEK το Σάββατο 14/9/2019 ή την Κυριακή 15/9/2019, ανάλογα με τη διαθεσιμότητα.

Τα Δώρα δεν περιλαμβάνουν:

- Το κόστος ταξιδιωτικών εγγράφων, θεωρήσεις εισόδου (visa) και διαβατήρια.
- Aσφάλιση ακύρωσης (σε περίπτωση ακύρωσης του ταξιδιού από τον νικητή)
- Φιλοδωρήματα
- Επιπλέον παροχές, πέραν των αναφερομένων, που ζητούνται από τους νικητές κατά τη διαμονή τους στο ξενοδοχείο
- Προσωπικά έξοδα των νικητών στη διάρκεια του ταξιδιού
- Οτιδήποτε δεν περιλαμβάνεται ήδη στο πακέτο κάθε δώρου όπως περιγράφεται παραπάνω
- Μεταφορά από και προς το αεροδρόμιο ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ της Αθήνας

Όροι και προϋποθέσεις του πακέτου του κάθε δώρου

- Οι κρατήσεις των αεροπορικών εισιτηρίων και του ξενοδοχείου αφορούν συγκεκριμένες ημερομηνίες και δεν μπορούν να μεταβληθούν. Επομένως ο συμμετέχων λαμβάνοντας μέρος στον Διαγωνισμό συμφωνεί ότι είναι διαθέσιμος στις ως άνω ημερομηνίες του ταξιδιού της επιλογής του.
- Οι κρατήσεις αφορούν δίκλινα δωμάτια.
- Οι νικητές για την αποδοχή του Δώρου και την κατακύρωσή του σε αυτούς θα πρέπει να δηλώσουν όνομα, επώνυμο, διεύθυνση και κινητό τηλέφωνο, και να παραδώσουν μια φωτοτυπία ταυτότητας ή διαβατήριο για τους ίδιους και το πρόσωπο που επιθυμούν να ταξιδέψει μαζί τους στο Διοργανωτή.
- Το check-in στο ξενοδοχείο γίνεται μετά τις 2 μ.μ. και το checkout πριν τις 12 μ.μ.
- Τυχόν καθυστέρηση κατά το check-out θα χρεωθεί στον νικητή.
- Σε περίπτωση τυχόν αιτήματος του νικητή, για αλλαγή στον τύπο του δωματίου στο ξενοδοχείο, συμπεριλαμβανομένης της παράτασης της διαμονής σε ημερομηνίες πέραν των παρεχόμενων με το δώρο, ο νικητής αναλαμβάνει το σχετικό κόστος. Το κόστος καθορίζεται από τον τιμοκατάλογο του ξενοδοχείου την χρονική περίοδο του ταξιδιού. Αντίστοιχα, και το κόστος αλλαγής των ημερομηνιών των αεροπορικών εισιτήριών θα βαρύνει τον νικητή.
- Το ξενοδοχείο δεν ευθύνεται για την μη εκτέλεση των υπηρεσιών που αφορούν το Δώρο για λόγους ανωτέρας βίας, συμπεριλαμβανομένων αλλά χωρίς να περιορίζονται σε καταστροφή ή έκτακτη ανάγκη, απεργία ή διακοπή εργασίας , ή οποιοδήποτε άλλο γεγονός ή κατάσταση που αναγκάζει το ξενοδοχείο να διακόψει τις υπηρεσίες του.
- Η διαμονή δεν συνδυάζεται με άλλες προσφορές από το ξενοδοχείο

Εξυπακούεται ότι ο νικητής του Διαγωνισμού θα πρέπει να είναι ένας εκ των δύο που θα συμμετέχουν στο ταξίδι και ο ίδιος θα υποδείξει το άλλο άτομο. Επίσης, εξυπακούεται ότι και οι δυο συμμετέχοντες θα πρέπει να είναι ενήλικες.

Για τους τυχερούς νικητές και τους συνοδούς τους θα εξασφαλίζεται σε κάθε περίπτωση συγκεκριμένη ταξιδιωτική ασφάλιση, την οποία θα πρέπει να φέρουν μαζί τους κατά τη διάρκεια του ταξιδιού.

Πέραν των ρητά αναφερομένων στους παρόντες όρους, ουδεμία άλλη υποχρέωση έχει ο Διοργανωτής. Οι συμμετέχοντες στο ταξίδι είναι αποκλειστικά υπεύθυνοι για την κάλυψη του συνόλου των προσωπικών τους εξόδων.

Τα Δώρα είναι προσωπικά και οι τυχεροί του Διαγωνισμού δεν έχουν το δικαίωμα μεταβίβασης αυτών ή ανταλλαγής τους με χρήματα ή άλλα αντικαταστατά πράγματα.

7] Τρόπος Ανάδειξης Νικητών Διαγωνισμού

Ο Διοργανωτής δεν ευθύνεται για οποιοδήποτε πραγματικό ελάττωμα του Δώρου, για το οποίο ο νικητής θα πρέπει να απευθυνθεί στο Τμήμα Εξυπηρέτησης Καταναλωτών της Playmobil Hellas στο τηλέφωνο 210-8000018, η δε υποχρέωσή του εξαντλείται στην παραγγελία και την καταβολή του τιμήματος για την αγορά των Δώρων. Επισημαίνεται ότι σε περίπτωση ελαττωματικού προϊόντος, δεν θα γίνεται επιστροφή χρημάτων.

Θα αναδειχθούν τρεις (3) συνολικά νικητές και δεκαπέντε (15) αντίστοιχα επιλαχόντες σε τρεις (3) διαδοχικές ηλεκτρονικές κληρώσεις, οι οποίες θα πραγματοποιηθούν την 17/07/2019 ώρα 12:00 το μεσημέρι παρουσία της Συμβολαιογράφου Αθηνών, Αθανασίας-Αντωνίας Δαβίλα-Μανδρέκα, οδός Χαριλάου Τρικούπη αρ. 14. Κανένας συμμετέχων δε δικαιούται άνω του ενός Δώρου. Η πρώτη (1η) κλήρωση θα πραγματοποιηθεί ανάμεσα στις έγκυρες συμμετοχές όσων έχουν επιλέξει τον προορισμό Παρίσι, με την οποία θα ανακηρυχθεί ένας (1) νικητής κι πέντε (5) επιλαχόντες. Ο νικητής και οι επιλαχόντες που θα αναδειχθούν από την πρώτη (1η) κλήρωση θα αποκλειστούν από τις υπόλοιπες δύο (2) κληρώσεις.

Η δεύτερη (2η) κλήρωση θα πραγματοποιηθεί ανάμεσα σε όσους συμμετέχοντες έχουν επιλέξει τον προορισμό Άμστερνταμ, με την οποία θα ανακηρυχθεί ένας (1) νικητής και πέντε (5) επιλαχόντες. Ο νικητής και οι επιλαχόντες που θα αναδειχθούν από την δεύτερη (2η) κλήρωση θα αποκλειστούν από την τρίτη (3η) κλήρωση.

Η τρίτη (3η) κλήρωση θα πραγματοποιηθεί ανάμεσα σε όσους συμμετέχοντες έχουν επιλέξει τον προορισμό Λονδίνο με την οποία θα ανακηρυχθεί ένας (1) νικητής και πέντε (5) επιλαχόντες.

Οι παραπάνω τρεις (3) διαδοχικές κληρώσεις θα πραγματοποιηθούν στα γραφεία της Διαφημιστικής, παρουσία της συμβολαιογράφου Αθανασίας-Αντωνίας Δαβίλα-Μανδρέκα ή του νόμιμου αναπληρωτή της, εκπροσώπου των Διοργανωτών και εργαζομένου της Διαφημιστικής.

Ως «έγκυρη συμμετοχή» κατά τα ανωτέρω, νοείται οποιαδήποτε συμμετοχή στο Διαγωνισμό για την οποία ισχύουν αθροιστικά τα κατωτέρω: (α) έχει υποβληθεί σύμφωνα με τη διαδικασία που περιγράφεται στο άρθρο 5 ανωτέρω και σύμφωνα με όλους τους παρόντες όρους, (β) δεν αποτελεί, κατά την κρίση του Διοργανωτή, αυτή καθ’ εαυτή η συμμετοχή, προϊόν παράνομης τεχνικής επιρροής στα συστήματα του Διοργανωτή ή εν γένει απάτης ή αθέμιτης παρεμβολής του συμμετέχοντα ή τρίτου και (γ) έχει υποβληθεί κι έχει καταχωρηθεί στα συστήματα του Διοργανωτή, εντός του χρονικού διαστήματος από την έναρξη του Διαγωνισμού μέχρι τη Λήξη του Διαγωνισμού. Ειδικότερα, προβλέπεται ότι αν διαπιστωθεί ότι οποιοσδήποτε συμμετέχων στο Διαγωνισμό παραβιάζει ή υπάρχουν βάσιμες υπόνοιες ή και απλές ενδείξεις ότι επιχειρεί να παραβιάσει το δίκτυο, σύστημα ή λογισμικό του Διοργανωτή με αντικανονικές ενέργειες, ρητά συμπεριλαμβανομένης και της περίπτωσης εισαγωγής μη υπαρκτών κωδικών, η συμμετοχή του στο Διαγωνισμό ακυρώνεται πάραυτα και ο Διοργανωτής διατηρεί το δικαίωμα να αναφέρει το ζήτημα στις αρμόδιες Αρχές και να διεκδικήσει αποζημίωση από τα αρμόδια Δικαστήρια για κάθε θετική ή αποθετική ζημία που τυχόν έχει υποστεί από τις παραπάνω ενέργειες.

Ο Διοργανωτής δεν φέρει ουδεμία ευθύνη για δηλώσεις συμμετοχής που απωλέσθησαν ή έφεραν λανθασμένα ή ελλιπή στοιχεία. Οι εγγραφές που δεν συμφωνούν με τους παρόντες όρους θα τεθούν εκτός κληρώσεως.

8] Ενημέρωση για την κατακύρωση – Παραλαβή των Δώρων.

Οι τυχεροί θα ενημερώνονται τηλεφωνικά από την Διαφημιστική εντός τριών (3) εργάσιμων ημερών από την διενέργεια της κλήρωσης, σχετικά με την ανακήρυξή τους ως τυχερών. Μετά την επιβεβαίωση των στοιχείων, τα ονόματα των τριών (3) τυχερών των Δώρων θα αναρτώνται στον Διαδικτυακό Τόπο όπου θα παραμείνουν για ενενήντα (90) ημέρες και στη σελίδα των FITNESS® (https://www.facebook.com/NestleFitness.GR/) στο FACEBOOK, όπου θα παραμείνουν αναρτημένα για τρεις (3) μήνες μετά τη λήξη του διαγωνισμού. Οι νικητές του Διαγωνισμού μπορούν να επικοινωνήσουν με τον Διοργανωτή εάν επιθυμούν οποιαδήποτε διευκρίνηση σχετικά με τα Δώρα τους είτε μέσω τηλεφώνου στο: 8001168068 (από σταθερό χωρίς χρέωση) και 2106844824 (από σταθερό ή κινητό με αστική χρέωση), από Δευτέρα έως Παρασκευή (εξαιρουμένων αργιών) και από τις 09:00 έως τις 16:00 ή να αποστείλει σχετικό μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου nestle.consumers@gr.nestle.com.

Σε περίπτωση που δεν καταστεί δυνατή η επικοινωνία με οποιοδήποτε τυχερό του Διαγωνισμού εντός χρονικού διαστήματος τριών (3) εργάσιμων ημερών από την διενέργεια της κλήρωσης, ή σε περίπτωση που οποιοσδήποτε τυχερός του Διαγωνισμού, δεν επικοινώνησε για οποιοδήποτε λόγο (συμπεριλαμβανομένων και των τυχηρών και της ανωτέρας βίας) με τον Διοργανωτή εντός του ανωτέρω χρονικού διαστήματος, ή σε περίπτωση που σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο κριθεί ότι η συμμετοχή του δεν ήταν έγκυρη, το πρόσωπο αυτό χάνει οριστικά το δικαίωμά του επί του σχετικού Δώρου, το οποίο γεννάται στον επιλαχόντα κατά σειρά ανάδειξης.

Εάν κατόπιν της παραπάνω διαδικασίας δεν καταστεί δυνατή ούτε η επικοινωνία με τους επιλαχόντες κατά τη σειρά ανάδειξής τους ή εάν κριθεί ότι η συμμετοχή τους είναι άκυρη, τότε ο Διοργανωτής δικαιούται να διαθέσει το Δώρο κατά την απόλυτη κρίση του.

Kατά την τηλεφωνική επικοινωνία του Διοργανωτή με τους τυχερούς των Δώρων, ο Διοργανωτής θα συλλέξει τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου των τυχερών των Δώρων προκειμένου να μπορέσει να τους αποστείλει τα έγγραφα που αναφέρονται κατωτέρω.

Οι νικητές του Διαγωνισμού, οι οποίοι θα έχουν αποδεχθεί το Δώρο, θα παραλάβουν μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: (α) μια φόρμα αποδοχής του Δώρου, στην οποία θα πρέπει να συμπληρώσουν τα στοιχεία τους και να την υπογράψουν και (β) μια φόρμα κράτησης όπου θα πρέπει να συμπληρώσουν τόσο τα δικά τους στοιχεία όσο κι αυτά του ατόμου που θα τους συνοδεύσει στο ταξίδι, να την υπογράψουν από κοινού με τον συνοδό και να επιστραφούν και οι δυο φόρμες στον Διοργανωτή με courier με έξοδα του Διοργανωτή εντός επτά (7) ημερολογιακών ημερών από την ημέρα λήψης του μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Επιπλέον, ο νικητής μαζί με τις δύο ανωτέρω αναφερόμενες φόρμες θα πρέπει να εκτυπώσει και να αποστείλει στο Διοργανωτή ένα αντίγραφο του εγγράφου με το οποίο σκοπεύουν να ταξιδέψουν (π.χ ταυτότητα ή διαβατήριο) τόσο ο ίδιος όσο και ο συνοδός του στο ταξίδι, προκειμένου ο Διοργανωτής να μπορέσει να αποστείλει τα ακριβή στοιχειά των νικητών και των συνοδών τους στο ταξιδιωτικό πρακτορείο που θα κάνει την κράτηση των αεροπορικών εισιτήριων και των ξενοδοχείων. Σε περίπτωση που ο νικητής αρνηθεί να υπογράψει τη Δήλωση Αποδοχής Δώρου και τη Φόρμα Κράτησης ή να αποστείλει αντίγραφου του εγγράφου με το οποίο σκοπεύει να ταξιδέψει στο Διοργανωτή ή σε περίπτωση που δεν τα επιστρέψει στο Διοργανωτή μέσα στο χρονικό διάστημα που ορίζεται παραπάνω, τότε ο νικητής χάνει το δικαίωμα του επί του Δώρου. Η παραπάνω διαδικασία θα ακολουθηθεί και για τους επιλαχόντες.

9] Ευθύνη Διοργανωτή

Ο Διοργανωτής δε θα ευθύνεται στην περίπτωση που για οποιοδήποτε τεχνικό λόγο είναι προσωρινώς αδύνατη η λήψη και καταχώρηση συμμετοχής οποιουδήποτε συμμετέχοντα από το σύστημα καταχώρησης συμμετοχών στο Διαγωνισμό και ανάδειξης των νικητών.

Σε κάθε περίπτωση, η ευθύνη του Διοργανωτή θα περιορίζεται σε πράξεις ή παραλείψεις του από δόλο ή βαρεία αμέλεια, ενώ σε καμία περίπτωση δε θα εκτείνεται σε τυχερά γεγονότα ή γεγονότα ανωτέρας βίας.

Η συμμετοχή των νικητών και των συνοδών τους στο ταξίδι και στην εν γένει υλοποίηση του Δώρου γίνεται με αποκλειστική ευθύνη των συμμετεχόντων σε αυτό και ισοδυναμεί αυτομάτως με δήλωση απαλλαγής του Διοργανωτή από κάθε ευθύνη, συμπεριλαμβανομένης χωρίς κανένα περιορισμό ευθύνης για τυχόν ατύχημα, ζημία, σωματική ή άλλη βλάβη, απώλεια, ενώ προϋποθέτει την εκ μέρους τουε ρητή αποδοχή των τυχόν ειδικότερων όρων που θέτουν τρλιτοι, π.χ. ταξιδιωτικοί πράκτορες, αεροπορικές ετειρίες και λοιπά εμπλεκόμενοι στο ταξιδι πρόσωπα. Στο ευρύτερο μέτρο που είναι επιτρεπτό ο Διοργανωτής, οι ταξιδιωτικοί πράκτορες και οι λοιποί εμπλεκόμενοι φορείς απαλλάσσονται από κάθε ευθύνη, δεδομένου ότι η ευθύνη του Διοργανωτή περιορίζεται στην αγορά και παράδοση των Δώρων στους τυχερούς, ήτοι των αεροπορικών εισιτηρίων από το αεροδρόμιο Ελευθέριος Βενιζέλος της Αθήνας προς το Παρίσι, Άμστερνταμ και Λονδίνο αντίστοιχα και την επιστροφή στην Αθήνα, στην κάλυψη ταξιδιωτικής ασφάλειας και για τους δύο ταξιδιώτες ανά προορισμό, στην κάλυψη του κόστους για τέσσερις (4) διανυκτερεύσεις σε ξενοδοχείο καθώς και για τις αντίστοιχες των προορισμών εμπειρίες όπως περιγράφονται στους παρόντες όρους και συγκεκριμένα στον όρο 6 και δεν περιλαμβάνεται κανένα άλλο κόστος ή δαπάνη που αφορά στο ταξίδι, τα οποία βαρύνουν αποκλειστικά τους τυχερούς και τους συνοδούς τους. Ο Διοργανωτής απαλλάσσεται από οποιαδήποτε ευθύνη ενδέχεται να προκύψει καθ’ όλη τη διάρκεια της συμμετοχής των τυχερών και των συνοδών τους σε οποιαδήποτε ενέργεια περιλαμβάνεται στο Δώρο, ενώ την ευθύνη για τυχόν ανηλίκους φέρουν αποκλειστικά οι ασκούντες τη γονική μέριμνα αυτών που υποχρεωτικά τους συνοδεύουν στο ταξίδι. Ο Διοργανωτής δεν φέρει καμία ευθύνη ποινική ή αστική, για οποιαδήποτε σωματική ή άλλη βλάβη και/ή ζημία και/ή απώλεια ήθελε προκληθεί στους τυχερούς και τους συνοδούς τους άμεσα ή έμμεσα από το Διαγωνισμό και από την αξιοποίηση του Δώρου, οι οποίοι φέρουν πλήρως και αποκλειστικώς κάθε ευθύνη για τη συμπεριφορά τους κατά τη διάρκεια του ταξιδιού που αποτελεί το Δώρο του Διαγωνισμού. Οι τυχεροί και οι συνοδοί τους είναι αποκλειστικά υπεύθυνοι να προβούν με δική τους επιμέλεια και με δικές τους δαπάνες σε όλες τις αναγκαίες ενέργειες για την έκδοση των απαιτούμενων ταξιδιωτικών ή άλλων εγγράφων (π.χ. διαβατήριο κοκ), αλλά και για τη θεώρηση εισόδου (visa), εφόσον απαιτείται, για τις ανάγκες αξιοποίησης του Δώρου. Ο Διοργανωτής δεν φέρει καμία ευθύνη στην περίπτωση που ο τυχερός και ο συνοδός του δεν εξασφαλίσουν εγκαίρως και εγκύρως τα απαραίτητα έγγραφα και διαδικασίες που θα επιτρέψουν τη διενέργεια του ταξιδιού στη χώρα προορισμού. Ειδικότερα, ο Διοργανωτής δεν υπέχει οποιαδήποτε ευθύνη για καθυστερήσεις δρομολογίων, ατυχήματα ή πλημμελείς πράξεις ή παραλείψεις των π ροσώπων τα οποία αναλαμβάνουν την παροχή υπηρεσιών οποιασδήποτε μορφής σε οποιοδήποτε στάδιο του ταξιδιού. Ο Διοργανωτής δεν φέρει καμία ευθύνη σε περίπτωση που δεν επιτραπεί από οποιαδήποτε αρχή η διενέργεια του ταξιδιού ή ακυρωθούν οι αεροπορικές πτήσεις για τη προϋποθέτει την εκ μέρους τους ρητή αποδοχή των τυχόν ειδικότερων όρων που θέτουν τρίτοι, π.χ. ταξιδιωτικοί πράκτορες, αεροπορικές εταιρίες και λοιπά εμπλεκόμενα στο ταξίδι πρόσωπα. διενέργεια του ταξιδιού που αποτελεί το Δώρο του Διαγωνισμού και ο τυχερός ουδεμία αξίωση, απαίτηση ή δικαίωμα διατηρεί έναντι του Διοργανωτή.

Σε περίπτωση που ο νικητής επιθυμεί να αλλάξει τα στοιχεία του συνοδού του στο ταξίδι ή να παρατείνει τις ημέρες του ταξιδιού του και συνεπώς να αλλάξει τις ημερομηνίες των αεροπορικών εισιτηρίων, μετά την έκδοση αυτών, θα επιβαρύνεται του κόστους της αλλαγής, ενώ η αλλαγή στις ημερομηνίες άφιξης και αναχώρησης από το ξενοδοχείο υπόκειται στην διαθεσιμότητα του ξενοδοχείου, όπως περιγράφεται στον όρο 5 ανωτέρω.

10] Προσωπικά Δεδομένα

Ο Διοργανωτής ενεργεί ως Υπεύθυνος επεξεργασίας και σε συνεργασία με τη Διαφημιστική, η οποία λειτουργεί ως εκτελών την επεξεργασία, θα επεξεργασθούν προσωπικά δεδομένα των συμμετεχόντων στο Διαγωνισμό, κατά την έννοια του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία Δεδομένων 2016/679 και της κείμενης νομοθεσίας, με αποκλειστικό σκοπό τη διεξαγωγή του Διαγωνισμού, την ανάδειξη των νικητών αυτού και την απόδοση των Δώρων σε αυτούς. Ειδικότερα, ο Διοργανωτής θα συλλέξει τα πλήρη στοιχεία ταυτότητας των νικητών και των συνοδών τους, όπως αυτά περιγράφονται στους παρόντες όρους, τα οποία θα αποστείλει στο συνεργαζόμενο ταξιδιωτικό πρακτορείο (Αποδέκτης των δεδομένων) με αποκλειστικό σκοπό τη διενέργεια της κράτησης των αεροπορικών εισιτήριων και του ξενοδοχείου. Εννοείται ότι μετά την απόδοση των Δώρων, ο Διοργανωτής και η Διαφημιστική θα καταστρέψουν οποιαδήποτε δεδομένα, προσωπικά ή μη των συμμετεχόντων, των νικητών του Διαγωνισμού και των συνοδών τους, το αργότερο εντός 6 μηνών από την ολοκλήρωση του Διαγωνισμού. Αν οι συμμετέχοντες ή/ και οι νικητές (ή οι συνοδοί τους) επιλέξουν να μην παράσχουν τα Προσωπικά Δεδομένα που θα τους ζητηθούν, το γεγονός αυτό θα επηρεάσει τη δυνατότητα συμμετοχής τους στο Διαγωνισμό και την απόδοση των Δώρων. Σχετικά με τα Προσωπικά Δεδομένα των συμμετεχόντων, των νικητών και των συνοδών τους και τα δικαιώματα που παρέχει η κείμενη νομοθεσία, οι συμμετέχοντες και οι νικητές μπορούν να επικοινωνήσουν με τον Διοργανωτή στο τηλέφωνο: 210 6844824 ή στην διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου data.protection@gr.nestle.com, ειδικότερα δε μπορούν (i) να ζητήσουν πρόσβαση σε αυτά (ήτοι να μάθουν τι είδους δεδομένα διαθέτει ο Διοργανωτής για αυτούς και να λάβουν σχετικό αντίγραφο), (ii) να ζητήσουν την διόρθωσή τους (iii) να ζητήσουν τη διαγραφή των δεδομένων τους (iv) να ενημερωθούν σχετικά με την επεξεργασία των Προσωπικών Δεδομένων τους, (v) να ζητήσουν τον περιορισμό της επεξεργασίας και (vi) να ανακαλέσουν την συγκατάθεσή τους ανά πάσα στιγμή. Αν υπάρχει οποιαδήποτε ανησυχία στους συμμετέχοντες ή στους νικητές του Διαγωνισμού σχετικά με πιθανή παρέμβαση στην ιδιωτική τους ζωή ή κακή χρήση των Προσωπικών Δεδομένων τους εκ μέρους του Διοργανωτή, μπορούν να υποβάλουν καταγγελία, στην διεύθυνση data.protection@gr.nestle.com. Ο Διοργανωτής ευελπιστεί ότι μπορεί να επιλύσει οποιαδήποτε απορία σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο επεξεργάζεται Προσωπικά Δεδομένα. Ωστόσο, αν υπάρχουν ανεπίλυτα ζητήματα, οι συμμετέχοντες και οι νικητές μπορούν να προσφύγουν στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα. Αναλυτικές πληροφορίες για την αρμοδιότητα της Αρχής και τον τρόπο υποβολής καταγγελίας υπάρχουν στην ιστοσελίδα της (www.dpa.gr - Τα δικαιώματά μου - Υποβολή καταγγελίας).

11] Ακύρωση Διαγωνισμού / Τροποποίηση όρων / Ευθύνη

Ο Διοργανωτής διατηρεί το δικαίωμα, μονομερώς, και κατά την κρίση του, να τροποποιήσει, ανακαλέσει, παρατείνει ή μειώσει τη διάρκεια του Διαγωνισμού, να αλλάξει τα προσφερόμενα Δώρα, καθώς και να μεταβάλλει τους παρόντες όρους ή /και να ματαιώσει το Διαγωνισμό, με ανακοίνωση στο Διαδικτυακό Τόπο. Στις περιπτώσεις αυτές ο Διοργανωτής ουδεμία ευθύνη φέρει έναντι των συμμετεχόντων ή/και οποιουδήποτε τρίτου. Σε περίπτωση που τυχόν ματαιωθεί ο Διαγωνισμός, οι συμμετέχοντες δεν αποκτούν οποιοδήποτε δικαίωμα κατά του Διοργανωτή, ούτε νομιμοποιούνται ή δικαιούνται να ζητήσουν τη συνέχισή του ή οποιαδήποτε αποζημίωση. Σε καμία περίπτωση δεν ευθύνεται ο Διοργανωτής για τυχόν άμεσες ή έμμεσες ζημίες, δαπάνες και έξοδα που μπορεί να προκύψουν από τυχόν διακοπή, δυσλειτουργία ή καθυστέρηση ή οποιαδήποτε άλλη αιτία σχετικά με τον Διαγωνισμό ή την ακύρωσή του.

12] Δημοσιότητα.

Οι όροι του Διαγωνισμού έχουν κατατεθεί στη Συμβολαιογράφο Αθηνών Αθανασία- Αντωνία Δαβίλα-Μανδρέκα, οδός Χαριλάου Τρικούπη αρ. 14 και έχουν αναρτηθεί στο Διαδικτυακό Τόπο. Οποιοσδήποτε συμμετέχων στο Διαγωνισμό ή τρίτος δικαιούται με έξοδά του να λαμβάνει ακριβές αντίγραφο των παρόντων όρων, όπως αυτοί έχουν κατατεθεί στην ανωτέρω Συμβολαιογράφο.

13] Πληροφορίες – Παράπονα.

Για οποιαδήποτε πληροφορία ή παράπονο σχετικά με το Διαγωνισμό οποιοσδήποτε συμμετέχων ή τρίτος μπορεί να καλεί στο τηλέφωνο: 8001168068 (από σταθερό χωρίς χρέωση) και 2106844824 (από σταθερό ή κινητό με χρέωση), από Δευτέρα έως Παρασκευή (εξαιρουμένων αργιών) και ώρα 09:00 π.μ. έως 16:00 μ.μ. ή να αποστείλει σχετικό μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου nestle.consumers@gr.nestle.com .

14] Αποδοχή όρων –δικαιοδοσία –εφαρμοστέο δίκαιο.

Η συμμετοχή στον Διαγωνισμό και η ενδεχόμενη απόδοση Δώρων στο πλαίσιο αυτού προϋποθέτει και συνεπάγεται την ανεπιφύλακτη αποδοχή του συνόλου των παρόντων όρων, ακόμη και εάν τροποποιηθούν μελλοντικώς, ως ανωτέρω προσδιορίζεται. Για οποιαδήποτε διαφορά τυχόν ανακύψει σχετικά με τον Διαγωνισμό και την εφαρμογή των παρόντων όρων, αρμόδια ορίζονται αποκλειστικά τα Δικαστήρια των Αθηνών και εφαρμοστέο δίκαιο το Ελληνικό.

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Από σταθερό: 800 11 68068 (χωρίς χρέωση)

Από Κινητό: 210 68 44 824 (αστική χρέωση)

E-mail: nestle.consumers@gr.nestle.com

Τμήμα εξυπηρέτησης καταναλωτών Nestlé

Πατρόκλου 4, 151 25 Μαρούσι, Αθήνα