Για τον διαγωνισμό με τα 100 ποδήλατα συμμετέχετε μόνο
με τους κωδικούς που θα βρείτε μέσα στις ειδικές συσκευασίες δημητριακών
FITNESS® 375g, FITNESS® Dark Chocolate 375g,
FITNESS® Chocolate 375g, FITNESS® Fruits 375g

Ο διαγωνισμός ξεκινάει στις 15/04/2019